W DRODZE

G?os ze spotka?:


Jezus zamieni? wod? w wino, czy wino w wod?? Wod? w wino. Moi drodzy, czyli Jezus chce, ?eby ?ycie mia?o smak.

~ ks. Pawe? Waruszewski

You are here: Home

Czuwanie w katedrze

1 czerwca 2012 roku spotkania W DRODZE wraz z Ruchem Rodzin Nazareta?skich uczestniczy?y w organizacji wieczornego czuwania modlitewnego w intencji ma??e?stw i rodzin pod has?em "Rodzina - praca i ?wi?towanie". Nasz drogowy zesp? ?piewa? podczas czuwania oraz wie?cz?cej je Mszy ?wi?tej, ktrej przewodniczy? ks. Biskup Piotr Libera.

Adoracj? Naj?wi?tszego Sakramentu poprowadzi? ks. Jacek Go??biowski ze spotka? W DRODZE, nast?pnie konferencj? pt. Rodzina - praca - ?wi?towanie powiedzia? ks. Grzegorz Przyby?ek ze wsplnoty ma??e?stw Odnowy w Duchu ?wi?tym. Natomiast homili? na Mszy ?w. wyg?osi? ks. kan. Roman Bagi?ski - diecezjalny duszpasterz rodzin.

Poni?ej prezentujemy dwa zdj?cia (wi?cej na www.katedraplock.pl) oraz nagranie z fragmentu adoracji autorstwa Jakuba Szczepa?skiego.

Drukuj PDF

Wsp?organizatorzy:

Wydzia? Duszpasterski Diecezji P?ockiej

Parafia p.w. ?w. Jadwigi Krlowej w P?ocku

M?odzie? Ruchu Rodzin Nazareta?skich "Laboratorium Wiary" Diecezji P?ockiej

To ju? by?o :

Copyright © W DRODZE 2019

Template by Joomla Themes & Copywriter.