Wiara jest rado?ci?!

środa, 17 października 2012 17:05


W czwarty pi?tek pa?dziernika (26.10.12), wyj?tkowo o godz. 19.30 odby?o si? kolejne spotkanie W DRODZE. Temat brzmia? "Wiara jest rado?ci?!" O rado?ci w wierze i wierze w rado?ci opowiada? ks. Grzegorz Mierzejewski - misjonarz z Peru, a zarazem dyrektor Papieskich Dzie? Misyjnych Diecezji P?ockiej.

U?miechnij si?! :)

ks. Grzegorz Mierzejwski - foto
ks. Grzegorz Mierzejewski

(?rd?o zdj?cia: http://www.kongrespdmd.missio.pl)

Drukuj